Dzieci słuchają muzyki dla rozwoju intelektualnego i mają wiele warunków do rozwijania myślenia.
Temat muzyki dla dzieci interesuje i dostrzega...