Czy jeśli jakiś obszar miasta ma trafić do strefy chronionego krajobrazu, to co się stanie z publicznymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi?...