Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Bezprawne pobieranie opłat za porody rodzinne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Czas
 • Pokaż
Clear All
new posts

  Bezprawne pobieranie opłat za porody rodzinne

  Witajcie!

  Bulwersuje mnie fakt pobierania opłat za porody rodzinne - które wg prawa powinny być darmowe...

  Założyłam poświęcony temu wątek na forum http://forum.trojmiasto.pl/Oplaty-za...2499,1,16.html

  Pisałam do różnych redakcji... Wczoraj pojawił się artykuł na portalu Trójmiasto.pl poświęcony tej sprawie http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/...trona=0#opinie

  Chciałabym dowiedzieć się jak to wygląda w innych polskich szpitalach.

  Czy też musiałyście/musicie płacić za porody rodzinne?


  A jak jest z dostępnością do "znieczulenia na życzenie"?


  Rozumiem, że "cegiełki" są dobrowolne... A przynajmniej powinny być
  Nie wiem dlaczego mamy płacić za coś, co nam się należy?
  Możemy dopłacić do lepszej sali, osobistej położnej itp.
  Ale do porodu rodzinnego?
  Jeszcze gdybyśmy mogły mieć pewność, że będziemy dobrze traktowane... Ale jak wiadomo - z tym bywa różnie
 •    
     

  #2
  http://www.mamacafe.pl/forum/showthread.php?t=1328

  szlachetne to co robisz, ale śmiem wątpić by coś się zmieniło. Nie Ty jedna,
  nie Ty pierwsza próbujesz coś w tej sprawie robić.
  Julek: 10/3/2008

  Skomentuj


   #3
   może coś zmienię, a może nie


   najważniejsze, że nie będę biernie siedzieć i biadolić, że to nieuczciwe


   już mam satysfakcję, że na trójmiasto.pl ukazał się artykuł

   jestem uparta także nie odpuszczę!

   Skomentuj


    #4
    a mogłabyś mi podać linka, gdzie prawna jest taka dyspozycja o darmowych porodach ?
    Julek: 10/3/2008

    Skomentuj


     #5
     hej nie we wszystkich szpitalach tak jest ze trzeba płacić we włocławku gdzie ja rodziłam porody rodzinne są bezpłatne znieczulenie tez dostałam ale jakieś śmieszne wcale nie pomógł dożylnie i nawet o nie nie prosiłam no ale chcieli pomóc i z tego co wiem w kujawsko-pomorskim jeszcze co najmniej 2 są szpitale gdzie również za porody rodzinne się nie płaci, i również czytałam o ty ze pobieranie opląt jest nie legalne szpital jedynie możne żądać zwrotów za strój sterylny który dostaje od szpitalna osoba towarzysząca rodzącej
     Last edited by luska884; 24-04-2009, 10:06.

     Skomentuj


      #6
      Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -

      na interpelację nr 468

      w sprawie pobierania opłat za porody i opiekę okołoporodową w publicznych szpitalach

      Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Szaramy, z dnia 27 grudnia 2007 r., przysłaną przy piśmie marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r., znak: SPS-023-468/08, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

      Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegółowe zasady kontraktowania i rozliczania tych świadczeń zostały określone w zarządzeniach prezesa NFZ, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

      Zgodnie z ww. ustawą pobieranie opłat przez świadczeniodawców bezpośrednio od świadczeniobiorców, z wyłączeniem świadczeń określonych w załączniku do wskazanej ustawy, jest nieuzasadnione, tym samym pobieranie opłat za świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie porodu i połogu, które są przedmiotem umowy świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia, należałoby kwalifikować jako naruszenie prawa.

      Jaskrawym tego przykładem jest kwestia odpłatności za tzw. porody rodzinne, czyli pobierania opłat za obecność w czasie porodu członka rodziny lub innej osoby bliskiej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ten rodzaj świadczenia nie jest objęty umową zawieraną z funduszem, ale rozstrzygając możliwość pobierania w tym przypadku opłat, należy uwzględnić przepisy o prawach pacjenta. W szczególności należy mieć na uwadze art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), zgodnie z którym w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.

      Niewątpliwe wydaje się więc stwierdzenie, że obecność w czasie porodu członka rodziny lub innej osoby bliskiej jest elementem opieki pielęgnacyjnej i w związku z tym musi zostać uznane za ustawowe prawo pacjenta. Rozstrzygając natomiast możliwość pobierania w tym przypadku opłat od pacjentek, należy mieć na uwadze brzmienie art. 19 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym koszty realizacji tego uprawnienia nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej.

      W związku w powyższym należy stwierdzić, że w wypadku tzw. porodów rodzinnych świadczeniodawca może pobierać opłaty z tytułu obecności w czasie porodu osoby bliskiej, ale wysokość tych opłat nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez świadczeniodawcę w związku z zapewnieniem realizacji tego prawa pacjenta.


      Kolejnym obszarem naruszeń praw pacjenta jest pobieranie opłat przez świadczeniodawców, związanych umową Narodowym Funduszem Zdrowia, za ˝ponadstandardowe˝ zakwaterowanie pacjentek po porodzie w salach jednoosobowych lub za poród w jednostanowiskowej sali porodowej. Taką praktykę należy również uznać za sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

      Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami spełniającymi między innymi wymagania określone w ww. rozporządzeniu, w związku z powyższym pobieranie opłat za pobyt w pokoju jednoosobowym lub poród w jednostanowiskowej sali porodowej oznacza de facto pobieranie opłat za świadczenia opieki zdrowotnej objęte umową z funduszem i tym samym może być kwalifikowane jako wykroczenie w rozumieniu art. 193 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

      Pobieranie przedmiotowych opłat stanowi również naruszenie umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia i jest podstawą do nałożenia na świadczeniodawcę przez fundusz kary umownej do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy za każde stwierdzone naruszenie (§ 29 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 197, poz. 1643/).

      Natomiast naruszenie praw pacjenta w zakresie ww. porodów rodzinnych (np. poprzez uniemożliwienie członkowi rodziny lub osobie bliskiej udziału w porodzie lub pobieranie opłat za poród rodzinny w wysokości przekraczającej wysokość kosztów świadczeniodawcy poniesionych z tego tytułu) może stanowić, zgodnie z art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę do roszczenia tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dniu 31 października 2007 r. minister zdrowia, mając na względzie wagę przedmiotowego zagadnienia, powołał zarządzeniem Zespół do spraw opracowania standardu opieki okołoporodowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 90). W skład zespołu weszli między innymi pan prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pani prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii i pan prof. Jan Kotarski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

      Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 14 grudnia 2007 r. i obejmowało szczegółową analizę uwarunkowań prawnych w omawianym obszarze. Zgodnie z opinią członków zespołu wraz z opracowaniem standardu opieki okołoporodowej niezbędna jest weryfikacja zakresu świadczeń profilaktycznych udzielanych kobietom w okresie ciąży. Takie ujęcie, w opinii zespołu, jest uzasadnione ze względów merytorycznych, jednak może wiązać się z koniecznością opracowania czterech standardów opieki (opieki nad kobietą ciężarną, opieki okołoporodowej, opieki nad kobietą w okresie połogu, opieki nad noworodkiem) w miejsce wstępnie projektowanego jednego standardu opieki okołoporodowej.

      Jednocześnie informuję, że zakończenie prac nad opracowaniem projektów ww. standardów opieki, w opinii zespołu, powinno nastąpić do końca pierwszej połowy 2008 r.

      Uwzględniając potrzebę ścisłej współpracy środowisk zainteresowanych omawianym zagadnieniem, informuję, że w skład zespołu zostali również powołani przedstawiciele Fundacji Rodzić po Ludzku (pani Anna Otffinowska, prezes fundacji oraz pani Urszula Kubicka), co tym samym ma na celu uwzględnienie w ramach prac zespołu kwestii zawartych w raporcie ˝Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji ˝Rodzić po ludzku˝.

      Reasumując, uprzejmie informuję, że powyższe działania stanowią punkt wyjścia do uregulowania kwestii poruszanych w interpelacji Pana Posła, w tym pobierania opłat za tzw. usługi ponadstandardowe, i tym samym przyczynią się do poprawy opieki na kobietą ciężarną i rodzącą.

      Z poważaniem

      Sekretarz stanu

      Krzysztof Grzegorek

      Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
      Julek: 10/3/2008

      Skomentuj


       #7
       Nie wiem czy to są świeże dane, ale z tego co wyczytałam i wytłuściłam mimo wszystko pobieranie opłat za poród rodzinny jest legalny.
       Bezprawne są jedynie ceny z kosmosu
       Julek: 10/3/2008

       Skomentuj

       •    
           

        #8
        "Pobieranie opłat za tzw. porody rodzinne i za intymne warunki podczas porodu (sala pojedyncza) przez placówki, które zawarły z NFZ kontrakt na udzielanie świadczeń medycznych związanych z porodem, jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami szczególnej opieki nad kobietą w ciąży (art.68 ust.3 oraz art.71 ust.2), a także z zasadą równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (art.68 ust.2). Stanowisko w tej sprawie zajęło również Ministerstwo Zdrowia, które w odpowiedzi na interpelacje poselską stwierdza, że pobieranie opłat jest naruszeniem prawa."

        http://www.rodzicpoludzku.pl/index.p...article&id=351
        "§ do bezpłatnego porodu rodzinnego
        Opłaty za poród rodzinny są niezgodne z prawem, chyba że chodzi np. o koszt ubrania ochronnego. Może Ci towarzyszyć ojciec dziecka, mama, siostra, przyjaciółka lub prywatna położna (ale to nie ona odpowiada za poród)."
        http://babyonline.pl/ciaza_i_porod_p...ykul,4986.html

        Skomentuj


         #9
         AgusiaGda ale to nie jest akt prawny, to jest artykuł, który się tylko do aktu odnosi odnosi.
         A wiesz to jest strona"rodzić po ludzku" więc pisac mogą różne rzeczy
         A ja bym chciala przeczytać jak to faktycznie jest. Wkleiła bardziej formalną
         wypowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia i tam jednak pisze coś innego.
         Tylko nie wiem czy te informacje są aktualne bo z 2008 roku, a nie wiem czy coś się zmieniło.
         Julek: 10/3/2008

         Skomentuj


          #10
          "Poród rodzinny

          Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy przyszli tatusiowie czekali na potomka pod szpitalnym oknem. Porody rodzinne stają się normą i nikogo nie dziwi, że przyszła mama chce w czasie porodu korzystać ze wsparcia najbliższych. Za taką możliwość nie trzeba płacić, należy za to poinformować, że chce się rodzić w towarzystwie. "
          http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-...cej_36177.html

          " Masz prawo...)

          § do bezpłatnego porodu rodzinnego
          Opłaty za poród rodzinny są niezgodne z prawem, chyba że chodzi np. o koszt ubraniaochronnego. Może Ci towarzyszyć ojciec dziecka, mama, siostra, przyjaciółka lub prywatna położna (ale to nie ona odpowiada za poród)."
          http://www.ciazaporod.pl/porod_szpit...ul,4986,1.html          "4. Prawo do porodu z bliską Ci osobą
          Pamiętaj, szpital, który pobiera opłaty za obecność bliskiej Ci osoby podczas narodzin dziecka, robi to bezprawnie (taką opinię wydał Rzecznik Praw Obywatelskich).
          Jak powinno być w czasie porodu. Przy narodzinach dziecka towarzyszy Ci osoba, którą wybrałaś, i oczywiście nie musi to być Twój partner, ale również mama, siostra czy nawet przyjaciółka. Ważne, byś czuła się bezpiecznie."
          http://www.ciazaporod.pl/porod_szpit...ul,5283,3.html          "Natomiast naruszenie praw pacjenta w zakresie ww. porodów rodzinnych (np. poprzez uniemożliwienie członkowi rodziny lub osobie bliskiej udziału w porodzie lub pobieranie opłat za poród rodzinny w wysokości przekraczającej wysokość kosztów świadczeniodawcy poniesionych z tego tytułu) może stanowić, zgodnie z art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę do roszczenia tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. "
          http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/03D3673B

          nikt mi nie powie, że ubranie ochronne kosztuje od 150zł w górę

          Skomentuj

          •    
              

           #11
           Oczywiście na pewno tyle niekosztuje

           ale.... wytłuściłaś ostatni cytat... który jest aktem prawnym

           Natomiast naruszenie praw pacjenta w zakresie ww. porodów rodzinnych (np. poprzez uniemożliwienie członkowi rodziny lub osobie bliskiej udziału w porodzie lub pobieranie opłat za poród rodzinny w wysokości przekraczającej wysokość kosztów świadczeniodawcy poniesionych z tego tytułu) może stanowić, zgodnie z art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę do roszczenia tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. "

           pisze, że niezgodne jest pobieranie pieniędzy w kwocie większej niż zapłacił a to szpital NFZ. czyli jeśli szpital płaci za poród 150 zl to ma prawo od rodzącej tyle wziąć, ale nie musi oczywiście.
           pytanie teraz czy każdy szpital płaci tyle samo, bo np. może inny podpisuje kontrakt czy tam coś na 400 zł, stąd pobiera tyle.

           Ja rodziłam całkowicie za darmo, na porodówce jednoosobowej, mąż był
           cały czas, a ja miałam wszystko do dyspozycji. Za wyjątkiem znieczulenia.
           Ale u mnie się to tak szybko potoczyło, że nawet nie wiem kiedy mialabym
           to znieczulenie dostac
           Julek: 10/3/2008

           Skomentuj


            #12
            postaram się dokopać do odpowiedniej podstawy prawnej

            w tym celu napisałam już do Rzecznika Praw Pacjenta, Krajowego Konsultanta ds. położnictwa, Biura Praw Pacjenta, Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ministerstwa Zdrowia


            póki co pojawił się kolejny artykuł na portalu medycznym

            http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i...,6463,1,1.html


            "W Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Gdańsku obowiązują 200-złotowe „cegiełki” za poród rodzinny. Za co płacimy?

            – Za jednorazową odzież dla osoby, która będzie uczestniczyła w porodzie i za osobną salę porodową. Znieczulenie jest za darmo – słyszy w słuchawce portal trojmiasto.pl

            Stanowczo zaprzecza temu Jacek Domejko, dyrektor ACK oraz Państwowego Szpitala Klinicznego w Gdańsku.

            Nie pobieramy opłat za poród rodzinny. Zakazują tego przepisy. Tak samo sytuacja wygląda ze znieczuleniem. Jeśli lekarz stwierdzi wskazania do podania znieczulenia, pacjentka otrzyma je za darmo - zapewnia dyrektor. - Koszty jednorazowej odzieży dla bliskich bierzemy na siebie."


            "O bezprawności pobierania opłat przekonuje Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki, dyrektor Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

            Opieka zdrowotna w Polsce jest bezpłatna i nikt nie ma prawa żądać pieniędzy za poród rodzinny czy znieczulenie. Oczywiście nie dotyczy to szpitali prywatnych oraz niepublicznych – podkreśla dyrektor."

            Skomentuj


             #13
             a ze mną nikt i tak nie chce rodzić więc mam problem z głowy

             Skomentuj


              #14
              Mam nadzieję, że porody rodzinne i znieczulenia będa ogólnie dostępne
              i przede wszystkim za darmo

              sikornik ooooo szkoda..... mój mąż do kolejnego porodu też się pisze
              Julek: 10/3/2008

              Skomentuj


               #15
               W moim szpitalu za poród rodzinny trzeba było kupić cegiełkę za 150 zł. i to samo za znieczulenie
               PAULINA 07.07.2008
               http://www.bebilon.com.pl/pamietnik/...anik12;page:-1

               Skomentuj

                      
               Working...
               X